Services

Best Sure Tattoo ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 และชั้น 4 เซ็นทรัล (กาดสวนแก้วเชียงใหม่) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 – 21:00 น.ทุกๆ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสักปรึกษาฟรี 086-7766883 (ช่างเอกเบสชัวร์)   ท่านสามารถเดินทางมาได้ง่ายและสะดวกโดยสามารถใช้บริการรถ สองแถวสีแดง ราคาค่าโดยสารภายในเมืองเพียง 20 ฿ เท่านั้น

B&G ( งานสักขาวดำ ) Colour Job ( งานสักสี ) Cover Up ( แก้ไขรอยสัก ) Art