Services

Best Sure Tattoo ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 เซ็นทรัล (กาดสวนแก้วเชียงใหม่) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 – 21:00 น.ทุกๆ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสักปรึกษาฟรี 086-7766883 ,081-3743901  ท่านสามารถเดินทางมาได้ง่ายและสะดวกโดยสามารถใช้บริการรถ สองแถวสีแดง ราคาค่าโดยสารภายในเมืองเพียง 20 ฿ เท่านั้น

31 28277127_1692745897439939_4817622203611938381_n 32779994_806322266222290_9006024168868675584_n 28661261_1701966279851234_293398016180069637_n
B&G ( งานสักขาวดำ ) Colour Job ( งานสักสี ) Cover Up ( แก้ไขรอยสัก ) Art